در بخش طراحی قالب پایان‌نامه، کتاب، کنفرانس و ژورنال در زی‌لینیک ما تنها یک هدف داریم: طراحی قالبی استاندارد و تمیز در لاتک و زی‌پرشین.

 1. اگر قصد نوشتن کتابی در زمینه تخصصی خود را دارید؛
 2. اگر مدیر گروه یک دانشگاه هستید و می‌خواهید برای گروه خود یک قالب پایان‌نامه و رساله مطابق با شیوه‌نامه مصوب دانشگاه داشته باشید؛
 3. اگر ناشر هستید و می‌خواهید یک قالب زی‌پرشین اختصاصی برای خود داشته باشید؛
 4. اگر دبیر اجرایی یک کنفرانس هستید و برای مقالات کنفرانس یک قالب اختصاصی فارسی و انگلیسی می‌خواهید؛
 5. اگر سردبیر یک ژورنال هستید و نیاز به یک قالب تمیز دارید؛

ما در زی‌لینیک می‌توانیم این قالب‌ها را برای شما طراحی کنیم.

بعضی از نمونه‌کارهای ما

 1. طراحی قالب پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز
 2. طراحی کتابچه راهنمای اولین سمینار ترکیبیات جبری و جبر جابجایی ترکیبیاتی دانشگاه تبریز
 3. طراحی قالب پارسی‌بوک برای حروف‌چینی کتاب‌های علمی و دانشگاهی با زی‌پرشین
 4. طراحی کلاس ptext
 5. طراحی قالب زی‌فرهنگ برای حروف‌چینی فرهنگ‌های لغت فارسی به فارسی
 6. طراحی قالب نوشتافت برای حروف‌چینی کتاب به سبک تافتی
 7. طراحی قالب پایان‌نامه و رساله دانشگاه یزد
 8. طراحی قالب پایان‌نامه و رساله دانشگاه شهید چمران اهواز
 9. طراحی قالب مقالات فارسی و انگلیسی، کتابچه راهنما و کتاب مجموعه‌مقالات چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه یزد
 10. طراحی قالب پیام‌تک برای حروف‌چینی کتاب‌های انتشارات دانشگاه پیام نور
 11. طراحی قالب کتاب طراحی اجزای مکانیکی شیگلی برای نشر کتاب دانشگاهی
 12. طراحی قالب کتاب دینامیک برای نشر کتاب دانشگاهی
 13. طراحی قالب فصل‌نامه شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)
 14. طراحی قالب مقالات و کتابچه مجله بین‌المللی فیزیک هسته‌ای و مهندسی (Nuclear Physics and Engineering) دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و انجمن هسته‌ای ایران