ویزیت از راه دور

گاهی خطاهایی که در زمان اجرا پیش می‌آید، به دلیل کامل نصب نکردن توزیع تک و یا شناسایی نشدن مسیر نصب آن است. در چنین موقعیت‌هایی تنها راه برای رفع مشکل، بررسی کامپیوتر کاربر است. از آنجایی که همیشه دسترسی به یک کارشناس امکان‌پذیر نیست، می‌توان از برنامه‌های کنترل دسک‌تاپ استفاده کرد. ما در زی‌لینیک با [...]