طراحی قالب پایان‌نامه، کتاب، کنفرانس و ژورنال

در بخش طراحی قالب پایان‌نامه، کتاب، کنفرانس و ژورنال در زی‌لینیک ما تنها یک هدف داریم: طراحی قالبی استاندارد و تمیز در لاتک و زی‌پرشین. اگر قصد نوشتن کتابی در زمینه تخصصی خود را دارید؛ اگر مدیر گروه یک دانشگاه هستید و می‌خواهید برای گروه خود یک قالب پایان‌نامه و رساله مطابق با شیوه‌نامه مصوب دانشگاه [...]