تغییر رفتار پیش‌فرض لاتک و زی‌پرشین

از آنجایی که هر دانشگاه و هر ناشر شیوه‌نامه نگارشی خاص خود را دارد، گاهی از شما خواسته می‌شود که رفتار پیش‌فرض لاتک یا زی‌پرشین را تغییر دهید. به عنوان مثال مقاله، پایان‌نامه و یا رساله خود را باید چند روز دیگر تحویل بدهید؛ اما بخش یا بخش‌هایی از خروجی آن مطابق با شیوه‌نامه تعیین‌شده نیست؛ [...]