تعریف دستورها و محیط‌های جدید

گاهی در هنگام حروف‌چینی یک سند بلند مانند کتاب با لاتک یا زی‌پرشین نیاز می‌شود که یک دستور یا محیط جدید تعریف شود تا کار حروف‌چینی را آسان و در زمان صرفه‌جویی کند. این دستورها و محیط‌ها اگر به طور هوشمندانه و شرطی تعریف شوند، می‌توانند همزمان چند کار مختلف را انجام دهند و خودشان [...]