از آنجایی که هر دانشگاه و هر ناشر شیوه‌نامه نگارشی خاص خود را دارد، گاهی از شما خواسته می‌شود که رفتار پیش‌فرض لاتک یا زی‌پرشین را تغییر دهید. به عنوان مثال

  1. مقاله، پایان‌نامه و یا رساله خود را باید چند روز دیگر تحویل بدهید؛ اما بخش یا بخش‌هایی از خروجی آن مطابق با شیوه‌نامه تعیین‌شده نیست؛
  2. کار حروف‌چینی کتاب‌تان تمام شده است؛ اما یک صفحه خالی اضافه بعد از فهرست مطالب آن وجود دارد؛
  3. ناشر کتاب‌تان اصرار دارد که فونت عنوان فصل‌ها با فونت متن کتاب تفاوت داشته باشد.

در بخش تغییر رفتار پیش‌فرض لاتک و زی‌پرشین در زی‌لینیک به شما کمک می‌کنیم تا بتوانید تنظیمات پیش‌فرض لاتک و زی‌پرشین را مطابق میل خود تغییر دهید.