گاهی خطاهایی که در زمان اجرا پیش می‌آید، به دلیل کامل نصب نکردن توزیع تک و یا شناسایی نشدن مسیر نصب آن است. در چنین موقعیت‌هایی تنها راه برای رفع مشکل، بررسی کامپیوتر کاربر است. از آنجایی که همیشه دسترسی به یک کارشناس امکان‌پذیر نیست، می‌توان از برنامه‌های کنترل دسک‌تاپ استفاده کرد.

ما در زی‌لینیک با استفاده از این برنامه‌ها می‌توانیم از طریق اینترنت به کامپیوتر شما وصل شویم و مشکلات نصب توزیع تک و یا حتی مشکلات فایل‌های لاتک و زی‌پرشین شما را حل کنیم. در طول این ویزیت از راه دور، شما کنترل کامل روی دسک‌تاپ خود دارید و تمام مراحل کار را به صورت زنده می‌توانید ببینید و هر لحظه که بخواهید، می‌توانید ارتباط اینترنتی را قطع کنید.