گاهی در هنگام حروف‌چینی یک سند بلند مانند کتاب با لاتک یا زی‌پرشین نیاز می‌شود که یک دستور یا محیط جدید تعریف شود تا کار حروف‌چینی را آسان و در زمان صرفه‌جویی کند. این دستورها و محیط‌ها اگر به طور هوشمندانه و شرطی تعریف شوند، می‌توانند همزمان چند کار مختلف را انجام دهند و خودشان به طور خودکار در موقعیت‌های مختلف تصمیم‌گیری کنند. علاوه بر این‌ گاهی نیاز می‌شود مثال‌های کتاب خود را داخل یک قاب رنگی با شمارنده خودکار حروف‌چینی کنید. برای دیدن نمونه‌هایی از این نوع محیط‌ها می‌توانید خروجی کلاس نوشتافت را ببینید.

در این بخش از زی‌لینیک خواسته‌ها و انتظارات شما از این دستورها و محیط‌ها را به دقت می‌شنویم و آن‌ها را برای شما تعریف می‌کنیم.